Home | Alpe d'HuZes | 100% Anti strijkstokbeleid

100% Anti strijkstokbeleid

Het Alpe d'HuZes antistrijkstokbeleid

Alpe d'HuZes heeft vanaf het prille begin nagedacht over een aantal kritische succesfactoren voor het welslagen van het idee dat we hadden. Belangrijk uitgangspunt is dat we absoluut zuiver en integer willen handelen met betrekking tot de grote verantwoordelijkheid die we hebben ten aanzien van onze sponsoren en de kankerpatiënten.

De meeste kritiek op acties voor goede doelen is dat er geld aan de strijkstok blijft hangen. Terecht of niet, maar deze kritiek ís er en dat maakt dat sponsoren huiverig zijn om geld te geven.

Sponsoren willen dat het geld ook daadwerkelijk ten goede komt aan de mensen waar het voor bedoeld is. Deze twee bij elkaar hebben geleid tot het strikte antistrijkstokbeleid van de Stichting Alpe d'HuZes.


Belangrijkste kenmerken van dit beleid

  1. de organisatie maakt alleen kosten als deze strikt noodzakelijk zijn Deze worden dan alleen vanuit de inschrijfkosten betaald.;
  2. als er kosten gemaakt moeten worden, wordt dit of in natura ter beschikking gesteld of door derden bekostigd (Betalen is geen optie!) In geen geval wordt daar sponsorgeld voor gebruikt (vaak betalen we het nog uit eigen zak);
  3. geld dat door sponsoren gegeven wordt gaat één op één naar KWF Kankerbestrijding, 100% dus;
  4. als er sponsoring in natura plaatsvindt, worden deze artikelen of diensten zoveel mogelijk gekapitaliseerd zodat ook deze vorm van sponsoring ten goede komt aan het Alpe d’HuZesfonds op naam bij KWF Kankerbestrijding. Uitzonderingen zijn diensten die het evenement in de breedte ten goede komen zoals gratis ruimte voor bijeenkomsten, vrachtvervoer richting Frankrijk of bijvoorbeeld het gratis opmaken van onze jaarrekening. Deze diensten helpen ons het mogelijk te maken elke euro van onze sponsoren aan KWF Kankerbestrijding over te kunnen maken.
  5. Sponsoren hebben door deze aanpak altijd 100% garantie dat hun geld ook daadwerkelijk terecht komt in het Alpe d’HuZes/KWF fonds. Dit is voor een evenement van deze omvang absoluut uniek. Vanuit het Alpe d'HuZes/KWF fonds wordt door ons uitgekozen onderzoek gefinancierd. Daarmee kunnen we ook garanderen dat van ons geld niets voor de KWF organisatie wordt gebruikt. Elke gesponsorde euro komt dus ten goede aan het verbeteren van de kwaliteit van leven van kankerpatiënten.


Ook nadelen?

Nadelen van deze keuzes zijn er wellicht ook te bedenken, maar dan alleen voor deelnemers! Er zijn namelijk geen materiële voordelen voor de deelnemers (naast overigens een uitstekend georganiseerd evenement voor een laag startgeld). Als we spullen voordelig of gratis aangeboden krijgen dan wordt dat voordeel niet één op één doorgegeven aan de deelnemers.

Dit kan wellicht overkomen als commercieel of 'Roomser dan de Paus' (kreten die ons wel eens ter ore komen) dat klinkt negatief, maar is de enige manier om op de juiste manier met het antistrijkstokbeleid om te gaan. Wat we willen is volledig zuiver blijven in onze filosofie, omdat hiermee het succes op lange termijn gewaarborgd wordt. Zeker nu we vele miljoenen binnenhalen, wordt er steeds nadrukkelijker gekeken naar de hardheid van onze uitgangspunten. Onze boeken worden ieder jaar ook door een aantal grotere sponsoren ingezien om onze woorden te toetsen waarna ook onze accountant de boeken formeel goedkeurt. Ook in natura gesponsord, natuurlijk!


Geen concessies!

Wij doen dus op geen enkele wijze concessies aan dit zuivere uitgangspunt. We geloven er volledig in en zijn van plan een voorbeeld te stellen van hoe je zonder geld uit te geven toch uitzonderlijke prestaties kunt neerzetten.

Naar de deelnemers willen we ook fair handelen. We willen niemand op kosten jagen. Daarom zijn er zeer weinig zaken verplicht bij Alpe d'HuZes. Alleen het inschrijfgeld en een shirt en koersbroek voor 125 euro. Verder natuurlijk een enorme inspanning om sponsoren te vinden en de berg te bedwingen. Daar wordt echter niemand minder van…

De overige zaken die aangeboden worden zijn facultatief.


Verbazing alom!

Onze aanpak heeft tot op heden voor heel veel respect en positieve verbazing gezorgd. Weinigen in de goededoelenwereld kunnen geloven dat dit allemaal mogelijk is zonder kosten te maken. Hoe groter we worden hoe ongelooflijker het is.

Daarin schuilt de verborgen kracht van Alpe d'HuZes. Een kracht die steeds sterker wordt door de ongekende bijdragen van sponsoren, deelnemers en vrijwilligers.

Opgeven is geen optie!

© 2024 - Alle rechten voorbehouden | Disclaimer & Privacy statement | Cookies